Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về ô tô vào tháng 9/2019

41

Các Bộ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại ASEAN dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) cho ô tô và phụ tùng ô tô, cũng như cải thiện các nghị định thư về các cơ chế giải quyết tranh chấp, vào tháng 9 khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN thường niên.

Đây là kết quả của Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế ASEAN lần thứ 3 (SEOM 3/50) được tổ chức từ ngày 14-18/7 tại Bangkok, Thái Lan. Theo đó, các nước đã đồng ý đề xuất hai văn kiện quan trọng tới các Bộ trưởng vào tháng 9.

MRA là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên để cùng thừa nhận hoặc chấp nhận một số hoặc tất cả các khía cạnh của kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau. MRA có thể được ký kết ở cấp kỹ thuật hoặc chính phủ. Thông qua các MRA, các sản phẩm được kiểm tra và chứng nhận trước khi xuất khẩu có thể trực tiếp vào nước nhập khẩu mà không phải trải qua các thủ tục đánh giá sự phù hợp tương tự tại điểm đến. Trước đó, Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế ASEAN lần thứ 2 (SEOM 2/50) được tổ chức ở Vientiane, Lào hồi tháng 4, đã phê duyệt MRA về các sản phẩm ô tô trong 10 nước thành viên ASEAN sau khi các cuộc đàm phán kéo dài 7 năm.

Khi có hiệu lực, thỏa thuận sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và tạo điều kiện cho xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm ô tô giữa các thành viên. MRA sẽ bao gồm các sản phẩm ô tô như hệ thống phanh, dây an toàn, ghế ngồi, lốp xe, hệ thống lái, đồng hồ tốc độ và kính an toàn. Trước đây, các nước ASEAN đã thống nhất MRA về thực phẩm chế biến, sản phẩm điện và điện tử.

Tài liệu thứ hai dự kiến được trình tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN vào tháng 9 bao gồm việc sửa đổi nghị định thư về các cơ chế giải quyết tranh chấp. Theo đó, bản sửa đổi sẽ cập nhật cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN để phù hợp với môi trường thay đổi và các nguyên tắc giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới.

Nguồn: V.D/congthuong.vn