HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG

Hỗ trợ, đồng hành, tạo thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những ưu tiên của ngành Ngoại giao. Nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin của doanh nghiệp, Bộ Ngoại giao đã xây dựng hồ sơ các thị trường trọng điểm và tiềm năng. Với thông tin cập nhật từ địa bàn do các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp, bộ hồ sơ sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động, tiếp cận và thâm nhập các thị trường này.

Châu Á - Thái Bình Dương

Châu Âu

Trung Đông - Châu Phi

Châu Mỹ

© Ảnh bìa của Pixels.com