Giới thiệu

Trang Ngoại giao Kinh tế (NGKT) Trực tuyến là một hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu mạng kết hợp diễn đàn trực tuyến về ngoại giao kinh tế, góp phần cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở ra diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan liên quan nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

Trang NGKT Trực tuyến được thiết kế với các nội dung nhằm phục vụ trực tiếp các nhu cầu thông tin, cụ thể:

  • Hỗ trợ các Cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam ở nước ngoài, các Bộ, ngành và các tổ chức có nhu cầu quảng bá, tuyên truyền về kinh tế Việt Nam. Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu gồm nhiều thông tin phong phú với các cấp độ: tài liệu cơ bản (thông tin thô), tài liệu tham khảo (thông tin tổng hợp), sản phẩm sử dụng ngay (thông tin thành phẩm).
  • Hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá bằng cách giới thiệu thông tin địa bàn, địa phương, doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ, xử lý các vướng mắc, yêu cầu và làm đầu mối tìm đối tác của CQĐD, địa phương, doanh nghiệp thông qua hoạt động của diễn đàn.

Trang NGKT Trực tuyến bao gồm hai phần: Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về ngoại giao kinh tế và Diễn đàn NGKT Trực tuyến.

1. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về ngoại giao kinh tế có các nội dung:

  • Công tác Ngoại giao kinh tế: Các thông tin về hoạt động ngoại giao kinh tế, kĩ năng cán bộ làm ngoại giao kinh tế và Quỹ ngoại giao phục vụ kinh tế.
  • Hội nghị: Tin tức về các hội nghị hội thảo kinh tế, các bài phát biểu trình bày của Trưởng đoàn ta tại các hội nghị hội thảo trong và ngoài nước, các tài liệu cơ bản về hội nghị hội thảo và các tài liệu tham khảo.
  • Vùng – Doanh nghiệp: cập nhật các thông tin kinh tế tại các địa bàn nước ngoài, các địa phương trong nước và thông tin tìm đối tác từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Nghiên cứu – Nhận định: các báo cáo, chuyên đề, bài nghiên cứu về kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam của các tổ chức, tác giả uy tín trong và ngoài nước.
  • Chính sách và Luật: các chính sách, đề án, quy hoạch chiến lược kinh tế -xã hội và văn bản luật về kinh tế đối ngoại, đầu tư, môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam; các hiệp định – thỏa thuận kinh tế quốc tế.
  • Thống kê kinh tế: dữ liệu thống kê và cập  nhật các số liệu về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA…

2. Diễn đàn NGKT trực tuyến (phần forum):

Là một diễn đàn mở để trao đổi các thông tin về ngoại giao kinh tế. Đối tượng phục vụ của diễn đàn là các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các địa phương của Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn là nơi để các thành viên tương tác, chia sẻ, hỏi đáp thông tin nhanh, trao đổi kinh nghiệm, xử lý yêu cầu, mời đầu tư, tham gia Hội chợ, đoàn khảo sát…

Các cơ quan/tổ chức nếu có nhu cầu có thể đăng kí làm thành viên của trang NGKT trực tuyến. Sau khi đã được cấp tài khoản sử dụng, thành viên có thể truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu và tham gia tương tác trên diễn đàn NGKT trực tuyến.