Điều khoản sử dụng

Bản quyền nội dung

  1. Tất cả phần chữ, hình ảnh, đoạn âm thanh, và mã code, script, cũng như giao diện thiết kế của các trang trong hệ thống trang “Ngoại giao Kinh tế trực tuyến”, trừ nội dung do các thành viên gửi trên Diễn đàn, thuộc sở hữu của Bộ Ngoại giao và được luật bản quyền bảo vệ.
  2. Quan điểm của các thành viên trên Diễn đàn không phải là quan điểm của Ban Quản trị và của trang “Diễn đàn Ngoại giao Kinh tế trực tuyến”. Việc trang “Diễn đàn Ngoại giao Kinh tế trực tuyến” có các đường dẫn tới các trang web khác không đồng nghĩa với việc Ban Quản trị đồng ý và có trách nhiệm với nội dung của các trang web này.
  3. Chúng tôi đồng ý cho thành viên in các trang của chúng tôi ra giấy. Nếu bạn muốn sao chép, trích dẫn hay tái sử dụng nội dung của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang mạng hay các phương tiện chia sẻ thông tin khác, cần được sự cho phép của Ban Quản trị. Mọi hành động vi phạm bản quyền của trang “Ngoại giao Kinh tế trực tuyến” đều chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.
  4. Nếu bạn phát hiện bất cứ hình ảnh, tư liệu, tài liệu nào vi phạm bản quyền sở hữu của bạn, xin vui lòng liên hệ và cung cấp các bằng chứng về quyền sở hữu cho Ban Quản trị. Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ các thông tin vi phạm trong vòng 48 giờ kể từ khi xác minh được quyền sở hữu của bạn.
  5. Bạn có thể liên lạc với Ban Quản trị theo địa chỉ: banquantri.ngktonline@gmail.com

Quyền riêng tư

  1. Các thông tin về tài khoản thành viên được bảo mật và sẽ không được bán, chia sẻ cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Ban Quản trị có thể gửi các email thông báo tới địa chỉ email được khai báo trong tài khoản của bạn.

An ninh mạng

  1. Mọi hành động xâm nhập trái phép, phá hoại dữ liệu, thay đổi giao diện và nội dung, làm quá tải và gây ngưng trệ hoạt động của hệ thống trang “Ngoại giao Kinh tế trực tuyến” mà không được Ban Quản trị cho phép là hành động vi phạm pháp luật và chịu sự trừng phạt của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký.
  2. Ban Quản trị nỗ lực hết sức để kiểm soát và kiểm tra vi-rút, mã độc, sâu độc, trojan đối với mọi tư liệu tại mọi thời điểm trong quá trình vận hành trang web. Tuy nhiên, người sử dụng nên thường xuyên chạy chương trình chống vi-rút đối với mọi tư liệu tải về từ mạng Internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát, gián đoạn hay tổn thất nào có thể xảy ra với dữ liệu của bạn hay hệ thống máy tính của bạn trong quá trình sử dụng tư liệu và các đường dẫn (links) từ hệ thống trang “Diễn đàn Ngoại giao Kinh tế trực tuyến”.