TIN MỚI NHẤT

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp+9,4%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,6%
Tổng kim ngạch xuất khẩu+6,7%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+10,3%
Khách quốc tế đến Việt Nam+8,8%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+3,1%
Chỉ số giá tiêu dùng+2,74%
Lạm phát cơ bản+1,85%

Toàn cảnh về FDI của Trung Quốc tại Việt Nam

Kể từ năm 2011, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc vào Việt Nam tăng trong bảng xếp hạng các quốc gia đầu tư vào Việt Nam,...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU