Liên hệ

Địa chỉ: Số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4 3799 3239
Fax: +84-4 3799 3424
Email: banquantri.ngktonline@gmail.com