Tìm đối tác

Tìm đối tác
Thông tin bài mới nhất

Công nghiệp

Năng lượng, máy móc, hóa chất, may mặc, ô tô, chế biến, chế tạo

Đề tài: 83  |  Bài viết: 99

Mời thầu cung cấp bảng gỗ cho ...


Nông nghiệp

Lương thực, cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, sợi dệt, sinh vật cảnh,...

Đề tài: 88  |  Bài viết: 103

Công ty Israel cần nhập dầu ăn


Dịch vụ

Tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, bất động sản, du lịch, khách sạn,..

Đề tài: 3  |  Bài viết: 3

Tìm đối tác trong lĩnh vực IT


Lĩnh vực khác

Đề tài: 71  |  Bài viết: 81

Doanh nghiệp Israel tìm đối tá...


Share:

Please Login or Register