Nội dung này chỉ hiển thị cho Ban quản trị, vụ Tổng hợp kinh tế, báo Thế giới và Việt nam & Thành viên Forum. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email webmaster.ngktonline@gmail.com

1. Giới thiệu về CMS WordPress

Giới thiệu về giao diện, cơ chế vận hành của phần mềm quản trị hệ thống chạy trên nền tảng (framework) WordPress.


2. Sử dụng Website

Hướng dẫn chi tiết bạn cách tạo mới bài viết, thiết lập danh mục, chỉnh sửa, xóa & xuất bản bài viết. Mục này giới dành cho Ban Quản trị, vụ Tổng hợp Kinh tế & Báo Thế giới & Việt Nam.

  • Ban Quản trị có quyền tạo mới, biên tập chỉnh sửa danh mục, bài viết.
  • Vụ THKT cũng như Báo Thế Giới & Việt Nam có quyền tạo bài viết mới, chỉnh sửa & xóa bài viết của chính mình.

3. Sử dụng Forum

Hướng dẫn chi tiết cách tạo thêm forum, cách tạo chủ đề, biên tập chủ đề.

  • Ban Quản trị được phân quyền cao nhất để tạo mới, biên tập chỉnh sửa các hạng mục là forum, chủ đề (topic), chỉnh sửa, xóa các comments không phù hợp.
  • Vụ THKT, Báo TG-VN & Thành viên có quyền tạo, biên tập, chỉnh sửa chủ đề, bình luận do mình tạo ra.

4. Quản lý tài khoản

Hướng dẫn chi tiết cách chỉnh sửa bổ xung thông tin tài khoản của chính bạn.


5. Quản lý thành viên

Mục này chỉ dành cho Ban quản trị.