Việt Nam – EU ký Hiệp định hỗ trợ phát triển năng lượng khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo

129
Ký kết Hiệp định Tài chính cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu tài trợ.

Ngày 1/12, tại Trụ sở Liên minh châu Âu (EU), Brussel (Bỉ), đại diện cho Chính phủ Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và đại diệnLiên minh châu Âu – Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hợp tác và Phát triển quốc tế (DG DEVCO) Stefano Manservisi, đã ký kết Hiệp định Tài chính cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu tài trợ.

Theo nội dung Hiệp định, Liên minh châu Âu sẽ tài trợ không hoàn lại 108 triệu EUR, tương đương khoảng 2.918 tỷ đồng (gồm 100 triệu EUR hỗ trợ trực tiếp vào ngân sách nhà nước, 7,5 triệu EUR hỗ trợ kỹ thuật bổ sung và 0,5 triệu EUR cho hoạt động giám sát và đánh giá) cho Chương trình.

Chương trình sẽ được triển khai trong 3 năm từ 2018 đến 2020. Mục tiêu là đầu tư, phát triển mở rộng lưới điện và nguồn điện năng lượng tái tạo để cấp điện cho các hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa có điện thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 26/8-2016.

Chương trình sẽ thực hiện đầu tư 23 tiểu dự án cấp điện nông thôn, miền núi từ lưới điện quốc gia tại 23 tỉnh; 2 tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vĩ; 02 tiểu dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, Quảng Ninh và đảo Nhơn Châu, Bình Định. Dự kiến khi kết thúc Chương trình khoảng 750 thôn, bản sẽ được cấp điện, với khoảng 60.000 hộ dân có điện; cấp điện cho 1 huyện đảo và 2 xã đảo.

Chương trình cũng hỗ trợ cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành điện với mục tiêu cung cấp điện bền vững nhằm: i) thu hút các nhà đầu tư mới vào ngành điện, đặc biệt cho phát triển năng lượng tái tạo; ii) nâng cao hiệu quả của ngành điện; iii) giảm đầu tư và trợ cấp của nhà nước; iv) đảm bảo cấp điện ổn định, tin cậy; v) nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch ở các cấp đảm bảo phát triển năng lượng bền vững, xây dựng hệ thống thống kê năng lượng.

Các tiểu dự án được triển khai trong Chương trình đuzozcj kỳ vọng đều có tác động tốt đến việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, kết hợp xóa đói, giảm nghèo bền vững cho các khu vực khó khăn nhất của Tổ quốc.

Chu Văn