Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh trực tiếp giới thiệu sản phẩm hàng hóa và du lịch Việt Nam tại Hội chợ triển lãm thường xuyên Trung Quốc-Nam Á năm 2020 tại Côn Minh, Trung Quốc

64

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.