Tóm lược diễn văn của Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire tại Hội nghị “Một WTO thích ứng với thế kỷ 21” tổ chức tại Paris ngày 16/11/2018

44

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.