Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa ba trụ cột kinh tế – xã hội – môi trường

5

Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và khởi công dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn: Công Thương)

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; được xây dựng với triết lý, quan điểm: “Đa sắc – Hiệp đồng – Khác biệt”; với tầm nhìn chiến lược, không gian lãnh thổ bảo đảm tính kết nối đồng bộ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Quảng Ngãi tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, có những thách thức đang đặt ra với tỉnh Quảng Ngãi trong đó có việc tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc chủ yếu vào các ngành kinh tế thâm dụng vào tài nguyên, hiệu quả chưa cao, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại.

Tỉnh đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, cung chưa bảo đảm cầu. Xung đột, chồng lấn, triệt tiêu lợi thế do cạnh tranh, thiếu liên kết vùng, liên kết ngành, bố trí không gian phát triển chưa hợp lý.

Ngoài ra, Quảng Ngãi chưa khơi thông, phát huy được nguồn lực về tự nhiên, truyền thống văn hóa đặc sắc và nhân tố con người để tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững chất lượng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, hài hòa với những bước đi vững chắc, từng bước lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp; hình thành hệ sinh thái kinh tế đô thị – công nghiệp – dịch vụ.

Quan tâm phát triển nông thôn hiện đại, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao. Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế về những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc; về biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện “tư duy mới, tầm nhìn mới”, phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước.

Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa ba trụ cột “kinh tế – xã hội – môi trường”, đặt “doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển” và xem “đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung…

Trên cơ sở phân tích thực trạng, nhận diện được các thế mạnh, điểm yếu của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch tỉnh đã định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc: 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị, 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 vùng không gian kinh tế động lực.

Trong đó, 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, gồm: Hình thành Trung tâm Lọc, hoá dầu và Năng lượng quốc gia, Trung tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng động lực miền Trung tại Khu kinh tế Dung Quất; Phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển – đảo.

Ông nhấn mạnh: “Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất lớn, đây sẽ là công cụ cực kỳ quan trọng để Tỉnh tổ chức quản lý, định hướng, kiểm soát các hoạt động đầu tư và là nền tảng thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ngãi mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới”.

Gia Thành