“Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”

176

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”. Theo đó, huyện nguy cơ cao bao gồm những huyện có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

– Các huyện biên giới thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La;

– Có từ 02 lần xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm trong 5 năm qua (2014-2018) hoặc có ổ dịch cúm gia cầm xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ;

– Có từ 02 lần phát hiện vi rút cúm gia cầm trong 5 năm qua hoặc 02 lần phát hiện vi rút trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ;

– Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và tổng đàn vịt có số lượng lớn, cụ thể huyện có: Trên 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, trên 100.000 con gia cầm, trên 100 hộ nuôi vịt, trên 11.000 con vịt.

Tổng cộng có 399 huyện nguy cơ cao về cúm gia cầm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 172/QĐ-TTg tại đây