Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ các nước ASEAN

Ngày 13/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN. Theo...

Quy định mức vốn pháp định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, mức vốn...

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu. Theo...

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ dán xuất sang Hoa Kỳ

Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào...

Thông tư quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công...

Thông tư hướng dẫn cấp giấy chứng nhận về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Ngày 01/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông...

Thông tư 19/2019/TT-BCT áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn...

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh...

Ngày 01/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật...

Quyết định 1264/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

Ngày 01/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1264/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ...

Thông tư 16/2019/TT-BCT về đấu giá thí điểm hạn ngạch khẩu đường 2019

Ngày 19/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Theo đó, lượng đường (mã...

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi quy định áp dụng thuế suất thông thường

Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg...

Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích của Luật Quy hoạch

Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Theo đó, quy định tại khoản 1...

Nghị định 67/2019/NĐ-CP phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngày 31/7/2019, có hiệu lực từ ngày...

Thông tư 57/2019/TT-BTC cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh...

Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại ASEAN-Hàn Quốc

Ngày 31/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ...

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần...

Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, Danh...

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách hỗ trợ phát triển nhân lực cho doanh...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân...

Thông tư hướng dẫn về bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có...