Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lấy nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp ở TP. HCM

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Quyết định 1203/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã...

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. Chi tiết xin xem tại...

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại với Cu Ba

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 39/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định thương mại...

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi đến các độc giả nội dung Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Chi tiết xin...

Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng xuất, nhập khẩu

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các thành viên toàn văn Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng...

Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới các thành viên Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh. Thông tin chi tiết xin xem tại đây: nghi-dinh-35-2020-nd-cp-huong-dan-luat-canh-tranh

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản. Chi tiết...

Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi các thành viên Quyết định 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 18/3/2020 về Quy chế ứng phó...

Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 về cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 về chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu...

Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/2/2020 sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thông...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý...

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Quyết định 152/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố...

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc...

Nghị định 23/2020/NĐ-CP quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 23/2020/NĐ-CP quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ,...

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Thông tin...

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng

Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số...

Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra khoáng sản

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ...

Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...