Brexit cứng sẽ khiến thương mại xuyên biên giới sụt giảm

61

Một nghiên cứu gần đây tài trợ bởi Intertrade Ireland chỉ ra rằng thương mại xuyên biên giới trị giá 2,6 tỷ Euro có thể giảm 17% nếu Brexit diễn ra mà không có Thỏa thuận thương mại thay thế, dẫn đến việc áp dụng trở lại các nguyên tắc thuế quan của WTO. Đây được coi là kịch bản xấu nhất của Brexit cứng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng thương mại hàng hoá từ phía nam sang bắc sẽ giảm mạnh nếu áp dụng thuế quan theo WTO cùng với việc kiểm tra hải quan, trong đó ngành thực phẩm, nông nghiệp và dệt may bị ảnh hưởng nhiêu nhất.

Bên cạnh phân tích ảnh hưởng của việc áp dụng thuế quan, nghiên cứu cũng tính tới những ảnh hưởng của hàng rào phi thuế quan như kiểm tra hải quan, yêu cầu nhãn mác, cũng như sự giảm giá của Bảng Anh.

Nghiên cứu chỉ ra nếu chỉ áp dụng thuế quan WTO mà không có các hàng rào phi thuế quan, thương mại từ phía Nam sang Bắc trị giá 1,65 tỷ Euro năm ngoái, có thể sẽ giảm 8%. Thương mại từ Bắc sang Nam, trị giá 1,05 tỷ Euro có thể sẽ giảm 11%.

Nếu vừa áp dụng thuế quan, hàng rào phi thuế quan và đồng Bảng Anh giảm trung bình 10% trong năm 2016 thì thương mại hàng hoá từ Nam sang Bắc sẽ giảm 21%. Thương mại hàng hoá từ Bắc đến Nam sẽ giảm 11%. Nhìn chung, thương mại xuyên biên giới được tính toán giảm 17%.

Ngành thịt và sữa sẽ bị ảnh hường nặng nề nhất, xuất khẩu thịt bò sẽ bị giảm mạnh. Trong thương mại từ phía Nam sang phía Bắc, một nửa tác động là do áp dụng thuế quan và hàng rào phi thuế quan lên ngành sữa và kem.

Aidan Gough, giám đốc chiến lược và chính sách của Intertrade Ireland, cho biết các nghiên cứu của các trung tâm về thương mại xuyên biên giới chỉ ra 98% doanh nghiệp không có kế hoạch ứng phó với các ảnh hưởng của Brexit và việc áp dụng thuế quan. Ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù các nghiên cứu phân tích tình huống xấu nhất là thuế quan WTO sẽ được áp dụng nhưng các nghiên cứu không đưa ra dự đoán khả năng áp dụng thuế quan WTO.

“Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ tới. Rõ ràng rằng ngành thực phẩm sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhất, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Nhưng điểm tích cực là, hầu hết các sản phẩm đều chỉ chịu thuế dưới 10%.”

(Nguồn: Phái đoàn VN tại Geneva)