Bản tin Kinh tế vĩ mô số tháng 8/2018 của BIDV

58

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên Bản tin Kinh tế vĩ mô số tháng 8/2018 của Trung tâm nghiên cứu của BIDV để tham khảo.

Xin xem tại đây: Ban tin KTVM thang 8.2018