Yêu cầu để xuất khẩu vào thị trường EU đối với Gia vị và rau thơm

159

Thị trường EU cho các sản phẩm gia vị và rau thơm có những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm. Hơn nữa, những yêu cầu riêng cho sự bền vững trở nên quan trọng hơn đối với các nhà cung cấp ở các nước phát triển.

An toàn thực phẩm – Truy suất nguồn gốc, vệ sinh và kiểm soát.

An toàn thực phẩm có nghĩa thực phẩm an toàn để ăn, đây là vấn đề chính trong quy định thực phẩm trong EU.

Luật thực phẩm chung là quy định khung pháp lý cho an toàn thực phẩm trong EU.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và cho phép hành động phù hợp trong trường hợp thực phẩm không an toàn, gia vị và rau thơm phải dễ truy suất nguồn gốc thông qua dây chuyền cung cấp trong khi rủi ro về nhiễm độc phải được hạn chế. Điều này có nghĩa bạn phải nhận thức được sản phẩm của bạn đến từ đâu, cung cấp thông tin và dữ liệu.

Một yếu tố quan trọng để kiểm tra an toàn thực phẩm là xác định các điểm kiểm tra quan trọng (HACCP) qua việc thực thi các nguyên tắc quản lý thực phẩm…..

Xin xem nội dung đầy đủ tại đây: Gia vị và rau thơm cần đáp ứng yêu cầu gì để xuất khẩu vào thị trường EU?