Xuất khẩu dịch vụ của Trung Quốc đạt quy mô mới

29

Theo Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa xã (12/2), số liệu công bố của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/2 cho thấy, lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ của Trung Quốc năm 2018 đã đạt quy mô mới với tổng giá trị là 1.765,8 tỷ NDT, tăng 14,6%. Trong khi đó, chi cho tiêu dùng của Trung Quốc năm 2018 cũng tăng 18,6%, đóng góp tới 76,2% cho tăng trưởng GDP. Những con số này cũng đồng thời thể hiện một số điểm đáng chú ý gồm: (i) đây là mức tăng trưởng dịch vụ cao nhất của TQ kể từ năm 2011, và cao hơn cả con số của những nền kinh tế chủ đạo vốn có công nghiệp xuất khẩu dịch vụ phát triển trên thế giới; (ii) cấu trúc thương mại dịch vụ của Trung Quốc tiếp tục được tối ưu hóa, thương mại dịch vụ chất lượng cao đạt được nhiều tiến bộ tích cực; (iii) chi phí nhập khẩu dịch vụ khẩu quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu dịch vụ sản xuất cao cấp cùng khả năng cạnh tranh xuất khẩu đồng thời gia tăng; và (iv) sự phát triển của các khu vực thương mại dịch vụ tương đối tập trung, nhất là ở khu vực phía Đông, trong khi tỷ lệ thương mại dịch vụ của các khu vực thử nghiệm đổi mới của Trung Quốc cũng đang gia tăng./.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)