Xuất khẩu của Ấn Độ tăng mạnh trong tháng 2

38
Ảnh minh họa

Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đã tăng trưởng mạnh trong 5 năm qua, tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 2 đạt 24,5 tỷ USD tăng 17,48% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là tháng thứ 6 xuất khẩu tăng liên tiếp. Sau gần 20 tháng, xuất khẩu của Ấn Độ mới tăng trưởng hai con số, gần đây nhất là tháng 6 năm 2014.

Các mặt hàng xuất khẩu chính và quan trọng, có kim ngạch lớn đều tăng trưởng ấn tượng trong tháng 2, xuất khẩu hàng cơ khí đạt 6,64 tỷ USD tăng 47,33%; xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ đạt 2,46 tỷ USD tăng 27,57%; xuất khẩu hàng may mặc đạt 1,6 tỷ USD, đặc biệt xuất khẩu gạo tăng 41,41% đạt 560,89 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ trong 11 tháng của năm tài chính 2016-17 đạt 245,41 tỷ USD tăng 2,52% so với 239,38 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng qua, nhập khẩu cũng tăng mạnh với tổng giá trị nhập khẩu đạt 33,38 tỷ USD, tăng 21,76% so với tháng 2 năm 2016. Nâng mức thâm hụt thương mại trong tháng lên 8,89 tỷ USD so với 6,57 tỷ USD cùng kỳ.

Nhập khẩu vàng, bạc, dầu thô và sản phẩm dầu mỏ…đã tăng mạnh trở lại, nhập khẩu vàng đạt 3,48 tỷ USD tăng 147,62% so với 1,40 tỷ USD; nhập khẩu bạc tăng 269,72% đạt 148 triệu USD so với 40,03 triệu USD. Nhập khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đạt 7,68 tỷ USD tăng 60,02% so với 4,8 tỷ USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đạt 340,70 tỷ USD giảm 3,67% so với 3353,70 tỷ USD cùng kỳ. Thâm hụt cán cân thương mại 11 tháng đứng ở mức 95,28 tỷ USD, giảm đáng kể so với 114,32 tỷ của năm ngoái và giảm mạnh so với năm tài chính 2013-14./.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)