Việt Nam vượt Trung Quốc về thu hút đầu tư Hàn Quốc

24

Viện nghiên cứu Hyundai công bố ngày 12/5 cho biết, nhờ nhân công rẻ, Việt Nam đang trở thành điểm thu hút đầu tư từ các công ty Hàn Quốc muốn tận dụng chi phí lao động thấp.

Các công ty Hàn Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam do nhìn thấy sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số. (Nguồn: BĐT)

Cụ thể, từ năm 2014-2018, đầu tư vào Việt Nam chiếm 62,6% tổng vốn đầu tư mà các công ty Hàn Quốc đổ vào Trung Quốc cùng với 5 nền kinh tế châu Á mới nổi là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Ấn Độ. Tỷ lệ này tăng hơn gấp đôi so với mức 30,1% trong giai đoạn 2009 – 2013. Tính đến năm 2018, mức lương tối thiểu tại Tp. Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta lần lượt là 172,8 USD, 365,6 USD và 256,1 USD.

Trong 5 năm, tỷ lệ đầu tư trực tiếp của các công ty Hàn Quốc vào Trung Quốc giảm 7,9%, từ 19,1 tỷ USD xuống còn 17,6 tỷ USD. Trong khi đó, đầu tư của các công ty Hàn Quốc vào Việt Nam tăng từ 4,7 tỷ USD lên 10,8 tỷ USD.

Các công ty Hàn Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam do nhìn thấy sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số. Từ 2013-2018, doanh thu của các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Trung Quốc tăng 11,3% (từ 745,1 tỷ USD lên 829 tỷ USD), trong khi doanh thu của họ từ các dự án đầu tư ở Việt Nam tăng 148,4% (từ 47,3 tỷ USD lên 117,6 tỷ USD).

Tỷ lệ đầu tư mà các công ty Hàn Quốc dành cho việc thâm nhập thị trường Trung Quốc tăng từ 57,9% lên 74,3% tổng vốn đầu tư tại nước này. Trong khi đó, tỷ lệ đầu tư nhằm tận dụng nhân công rẻ giảm từ 11,1% xuống còn 3,9% do mức lương tối thiểu ở Trung Quốc có chiều hướng tăng.

Các công ty Hàn Quốc thường tập trung đầu tư vào các tập đoàn lớn của Trung Quốc, trong khi tập trung đầu tư vào doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước châu Á khác. Trong 5 năm qua, các công ty lớn của Hàn Quốc chiếm 81% đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc, trong khi các công ty nhỏ hơn chiếm 17,2%. Trong cùng thời gian, tỷ lệ đầu tư của các tập đoàn lớn Hàn Quốc vào các nước châu Á giảm từ 82,8% xuống còn 68,1%, trong khi đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng từ 15,4% lên 27,6%. Các nhà sản xuất linh kiện điện tử và sản xuất ô tô đi đầu trong các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi.

Nguyễn Hằng (theo Businesskorea.co.kr)