Viện trợ nước ngoài vào Bangladesh tăng 9% trong vòng 5 tháng

7
(Pixabay)

Theo thống kê của Vụ Quan hệ kinh tế Bangladesh (ERD), trong 5 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại, viện trợ nước ngoài vào Bangladesh giảm 47% xuống còn 2,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 7-11/2019, số lượng viện trợ đã tăng 9% lên tới 1,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Theo ERD, trong giai đoạn tháng 7-11/2019, Chính phủ Bangladesh đã ký 2,6 tỷ USD, gồm khoản vay 2,41 tỷ USD và 191,81 triệu USD viện trợ không hoàn lại, từ các đối tác nước ngoài nhằm hỗ trợ các dự án phát triển. Trong đó, đã giải ngân được 1,63 tỷ USD (1,54 tỷ USD vay và 82,35 triệu USD không hoàn lại). Trong giai đoạn tháng 7-11/2018, các đối tác đa phương và song phương đã cam kết 3,83 tỷ USD nhưng chỉ giải ngân được 1,49 tỷ USD. ERD cho rằng, mặc dù các cam kết có chiều hướng giảm trong 5 tháng đầu năm nhưng sẽ tăng lên trong 3 tháng cuối năm tài khóa 2020 (tháng 4-6/2020).

Về các khoản vay trung và dài hạn, trong giai đoạn tháng 7-11/2019, Chính phủ đã hoàn trả 687,89 triệu USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, Chính phủ chỉ trả 524,83 triệu USD. ERD giải thích việc trả nợ tăng là do khoản vay tăng trong những năm vừa qua và thời hạn của các khoản vay thường là 5-6 năm, nên Chính phủ đã và đang bắt đầu việc trả các nợ.

Chính phủ Bangladesh đã đặt mục tiêu đầy tham vọng cho 6 tỷ USD giải ngân viện trợ ưu đãi và khoản vay 8,47 tỷ USD cam kết viện trợ nước ngoài trong năm tài khóa 2020.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh)