Vì sao khoản tín dụng 1 tỉ USD về kết nối số của Ấn Độ cho 10 nước ASEAN chưa thu hút sự quan tâm?

82

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.