Trung Quốc xây dựng kế hoạch “5 năm lần thứ 14”

163
(ảnh minh hoạ)

Ngày 25/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì Hội nghị chuyên đề nhằm nghiên cứu và bố trí xây dựng kế hoạch “5 năm lần thứ 14”.

Th tươớn Lý Khắc Cường cho biết, kể từ khi thực hiện kế hoạch “5 năm lần thứ 13”, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, các địa phương, bộ, ban ngành đã thực hiện nghiêm túc các bố trí quyết sách của Trung ương Đảng và Quốc Vụ viện, kiên trì công tác tiến lên trong ổn định, tăng cường đi sâu cải cách mở cửa, đối phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức, kinh tế Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng cao, vận hành trong phạm vi hợp lý. Công tác điều chỉnh kết cấu, trận chiến thoát nghèo, cải thiện đời sống người dân đạt được nhiều tiến triển mới. Cần thúc đẩy chắc chắn việc thực hiện công tác tiếp theo của kế hoạch “5 năm lần thứ 13”, đặt nền tảng cho sự phát triển của kế hoạch “5 năm lần thứ 14”.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, tính bất ổn và thách thức của môi trường bên ngoài trong giai đoạn kế hoạch “5 năm lần thứ 14” còn nhiều hơn nữa, Trung Quốc đang ở giai đoạn then chốt của việc chuyển đổi phương thức phát triển, tối ưu hóa kết cấu kinh tế, chuyển đổi động lực tăng trưởng. Việc xây dựng kế hoạch “5 năm lần thứ 14” cần phải lấy tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, căn cứ vào tình hình trong nước và giai đoạn phát triển, kiên trì phát triển là mục tiêu số một, làm nổi bật hơn nữa việc duy trì kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, làm nổi hơn bật tư tưởng phát triển lấy dân làm gốc, làm nổi bật hơn việc dùng đổi mới sáng tạo để giải quyết các nan đề trong phát triển. Chỉnh đốn rõ ràng mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường, chính phủ và xã hội. Nghiên cứu và đưa ra các chính sách, các biện pháp cải cách mở cửa, các dự án công trình quan trọng xoay quanh việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy nâng cấp ngành, nâng cao phúc lợi cho người dân, phòng và hóa giải các rủi ro, nhằm hỗ trợ cho phát triển của kế hoạch “5 năm lần thứ 14”.

Th tướng Lý Khắc Cường yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, đi sâu điều tra, nghiên cứu, nhanh chóng soạn thảo “Tư tưởng cơ bản” cho kế hoạch “5 năm lần thứ 14″. Trên cơ sở này, thực hiện các nghiên cứu chuyên đề, trưng cầu ý kiến ​​chuyên gia, làm tốt công tác soạn thảo khuôn khổ “Đề cương kế hoạch”.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc)