Trung Quốc triển khai các biện pháp rút ngắn thời gian đăng ký bất động sản

15

 

Ảnh minh họa

Hội nghị Thường vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì triệu tập đã xem xét một số biện pháp về thuận lợi hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, trong đó có việc rút ngắn thời gian xử lý việc đăng ký bất động sản. Để giải quyết phản ánh của xã hội và người dân về việc thủ tục đăng ký bất động sản khó khăn, thời gian kéo dài, tại Hội nghị này, Trung Quốc đã quyết định thực hiện cải cách sâu sắc “dịch vụ quản lý” với các biện pháp:

Thứ nhất, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin xử lý giữa các bộ phận liên quan, trước cuối năm 2019 sẽ hiện thực việc cùng chia sẻ thông tin đăng ký bất động sản như hộ tịch hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, thuế…

Thứ hai, tổng hợp quy trình dịch vụ, xây dựng quy chế một cửa đăng ký và các cơ quan liên quan đồng thời xử lý.

Thứ ba, thúc đẩy kết nối giữa mạng internet và đăng ký bất động sản với các quy trình đăng ký trên mạng, trả lời trên mạng, và hiện trường kiểm định đi kèm với trả kết quả.

Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc (Theo Nhân dân Nhật Báo)