Trung Quốc tiếp tục là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

23

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2018 đạt 6,6%, tổng sản lượng thương mại lần đầu vượt mức 30 ngàn tỷ NDT, đóng góp gần 30% cho tăng trưởng của kinh tế thế giới, và Trung Quốc tiếp tục là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Trong năm 2018, Trung Quốc đã phải đối mặt với vấn đề “áp lực suy giảm tăng trưởng lớn” do nhiều nhân tố. Thứ nhất, sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ thế giới; vấn đề mức chi cho đầu tư của các quốc gia giảm; và hoạt động nhập khẩu của nhiều quốc gia bị giám sát chặt chẽ. Thứ hai, tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung; tác động của việc Trung Quốc đang thực hiện điều chỉnh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì cục diện “trong ổn định lâu dài có tiến triển”, thực hiện việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ định hướng là “công trường của thế giới” sang thành “trung tâm sản phẩm khoa học công nghệ cao của thế giới”, đồng thời cải cách khối doanh nghiệp nhà nước để nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển đúng hướng.

Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc (Theo Nhân dân Nhật báo Hải ngoại)