Trung Quốc thực hiện chính sách mới về giảm tỷ lệ đóng phí bảo hiểm xã hội

14

Từ ngày 1/5, Trung Quốc chính thức thực hiện chính sách mới về giảm phí bảo hiểm xã hội.

Theo “Phương án tổng hợp giảm thuế suất bảo hiểm xã hội”, sẽ giảm tỷ lệ phí bảo hiểm dưỡng lão cơ bản mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động ở khu vực thành thị, những địa phương có tỷ lệ đóng phí cao hơn 16% có thể giảm xuống còn 16%. Tiếp tục thực hiện chính sách giảm tỷ lệ đóng phí bảo hiểm thất nghiệp và thương tật lao động mang tính giai đoạn, chính sách giảm tỷ lệ đóng phí theo giai đoạn hiện tại sẽ được gia hạn thêm một năm nữa cho đến ngày 30/4/2020.

Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cho biết, dự kiến năm 2019 có thể giảm nhẹ gánh nặng đóng phí bảo hiểm dưỡng lão hơn 190 tỷ NDT, giảm nhẹ gánh nặng đóng phí bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương tật lao động cho các doanh nghiệp hơn 110 tỷ NDT. Tổng cộng, có thể giảm gánh nặng đóng phí bảo hiểm xã hội hơn 300 tỷ NDT.

Ngoài giảm tỷ lệ đóng phí bảo hiểm xã hội, Trung Quốc sẽ có ít nhất 3 thay đổi lớn về bảo hiểm xã hội trong năm nay: (i) tỷ lệ điều tiết của Trung ương đối với Quỹ bảo hiểm dưỡng lão được nâng từ 3% lên 3,5%. Ước tính quy mô điều tiết sẽ là hơn 600 tỷ NDT trong năm 2019; (ii) thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hệ thống thu phí bảo hiểm xã hội; (ii) bảo hiểm sinh đẻ và bảo hiểm y tế cơ bản cho người lao động sẽ được thực hiện trong cuối năm 2019./.

(ĐSQVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc)