Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ thận trọng hiện nay

11

Tại Hội nghị Thường vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tái khẳng định sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ thận trọng hiện nay, kiên quyết không bơm tiền vào thị trường theo kiểu “nước lớn tràn bờ”. Kể từ năm 2018, hàng loạt chính sách của Ngân hàng trung ương đã được thị trường đánh giá tích cực. Tuy nhiên, năm lần cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong năm 2018 và đầu năm 2019 và các số liệu tài chính tháng 1 đã làm dấy lên những nghi ngờ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, điều tiết và kiểm soát kinh tế vĩ mô chắc chắn, thúc đẩy tăng trưởng hợp lý quy mô tài chính xã hội và tín dụng, tiếp tục tối ưu hóa cấu trúc của chính sách tiền tệ, hài hòa chính sách nội-ngoại tệ và cân bằng bên trong và bên ngoài.

Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc (Theo Mạng Nhân Dân)