Trung Quốc nên đề xuất trì hoãn việc thực hiện cam kết Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ giai đoạn đầu.

7

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.