Trung Quốc: Cán cân thanh toán quốc tế cơ bản cân bằng trong Qúy 1

168
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc ngày 10/5, cán cân thanh toán quốc tế của Trung Quốc trong quý I/2019 nhìn chung vẫn đảm bảo duy trì cân bằng, thặng dư tài khoản vãng lai, đầu tư trực tiếp và đầu tư chứng khoán tiếp tục chảy vào, tài khoản dự trữ tăng trưởng ổn định. Đây cũng là cơ sở vững chắc cho cân bằng cán cân thanh toán của Trung Quốc trong thời gian tới.

Các dữ liệu được công bố cho thấy, thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc trong quý I/2019 đạt 58,6 tỷ USD, trong khi thặng dư thương mại hàng hóa thanh toán quốc tế đạt 94,5 tỷ USD, tăng 83%, thâm hụt thương mại dịch vụ là 63,4 tỷ USD, giảm 14%. Đầu tư vốn ròng trực tiếp bên ngoài vào Trung Quốc trong quý I/2019 cũng đạt 21,4 tỷ USD, trong khi đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra ngoài đạt 22,6 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê chưa hoàn chỉnh cũng cho thấy, đầu tư vốn ròng trong quý I/2019 vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt 15 tỷ USD, tiếp tục tăng so với cùng kỳ, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc cũng tăng 10 tỷ USD./.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc).