Trong 9 tháng đầu năm 2019, ODI Trung Quốc tăng 3,8%

17
(AFP)

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, lũy kế đầu tư trực tiếp nước ngoài phi tài chính (ODI) từ tháng 1-9 của Trung Quốc đạt 555 tỷ NDT, tăng 3,8% so với cùng kỳ; đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 9 đạt 62 tỷ NDT, tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 9 tháng đầu năm chủ yếu chảy vào ngành dịch vụ cho thuê và kinh doanh, ngành chế tạo, bán buôn và bán lẻ, chiếm tỷ lệ lần lượt là 33%, 17,5%, 10,5%, trong đó đầu tư nước ngoài trong ngành chế tạo, bán buôn và bán lẻ tăng lần lượt là 3,2% và 12,4%. Không có dự án mới về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản, thể thao và giải trí.

Trong 9 tháng đầu năm, đầu tư mới của các doanh nghiệp Trung Quốc vào 56 quốc gia dọc tuyến vành đai và con đường đạt 10 tỷ USD. Doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện hoàn thành 247 hạng mục thu mua và sát nhập xuyên biên giới tại 50 quốc gia và khu vực như Phần Lan, Đức, liên quan đến 16 loại ngành lớn như ngành chế tạo, truyền tải thông tin/phần mềm và công nghệ thông tin, kim ngạch giao dịch thực tế đạt 28,1 tỷ USD, trong đó đầu tư trực tiếp đạt 13,8 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm cũng đã có 3.939 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mới thành lập hoặc thu mua, sát nhập.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)