Toàn văn Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên Minh châu Âu (EVFTA)

1494

Ban Quản trị xin gửi tới các thành viên toàn văn Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên Minh châu Âu (EVFTA) được công bố bởi Bộ Công Thương.

Toàn bộ văn kiện Hiệp định có thể được download về tại đây. Cụ thể nội dung văn kiện như sau:

Lời văn của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)


Phụ lục 2A – Cắt giảm hoặc xóa bỏ Thuế quan


Phụ lục 2B – Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, Thiết bị xe cơ giới


Phụ lục 2C – Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế


Phụ lục 6 – Các yêu cầu và Thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm


Phụ lục 7 – Danh mục Thuế quan


Phụ lục 8 – Biểu cam kết dịch vụ cụ thể


Phụ lục 9 – Phạm vi điều chỉnh của chương Mua sắm của Chính phủ


Phụ lục 11 – Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định


Phụ lục 12 – Danh sách các Chỉ dẫn Địa lý


Phụ lục 15 – Tố tụng Trọng tài


Tuyên bố chung


Nghị Định thư 1 – Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính


Nghị định Thư 2 – Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong Lĩnh vực Hải quan


Biên bản Ghi nhớ Vốn góp Ngân hàng


Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh

  • Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)