Toàn văn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

194
ảnh minh hoạ

Ban Quản trị xin gửi tới độc giả toàn văn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Toàn bộ văn kiện Hiệp định xin xem tại đây:1_ Noi dung toan van Hiep dinh (Tieng Viet);2_Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership-CPTPP-English