Tình hình thu hút FDI 4 tháng đầu năm của Trung Quốc

23

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 15/5 công bố số liệu cho thấy, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thu hút FDI của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm. Trung Quốc thu hút đạt 286,55 tỷ NDT (tương đương 40,9 tỷ USD) vốn FDI trong 4 tháng đầu năm, giảm 6,1%, thu hẹp mức độ sụt giảm 4,7 điểm phần trăm so với quý 1/2020 (quý 1 giảm 10,8%).

Riêng trong tháng 4/2020, Trung Quốc thu hút FDI được 70,36 tỷ NDT (tương đương 11,68 tỷ USD), tăng 11,8%. Đây cũng là lần đầu tiên FDI tăng trưởng dương trong gần 3 tháng qua.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc thu hút FDI thực tế trong ngành dịch vụ công nghệ cao tăng 2,7%. Trong đó, ngành dịch vụ thông tin tăng 46,9%, ngành dịch vụ thương mại điện tử tăng 73,8%, dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành tăng 99,6%. Đồng thời, Trung Quốc thu hút nguồn vốn FDI từ các nước ASEAN tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; thu hút từ các nước dọc tuyến “Vành đai và con đường” tăng 7,9%.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho rằng Trung Quốc sẽ thực hiện tốt “6 ổn định” (bao gồm: ổn định việc làm; ổn định tài chính; ổn định ngoại thương: ổn định đầu tư nước ngoài; ổn định đầu tư; ổn định dự báo), “6 bảo đảm” (bao gồm bảo đảm việc làm; bảo đảm sinh kế cơ bản của người dân; bảo đảm thị trường; bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực; bảo đảm chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng; bảo đảm vận hành ở cấp cơ sở), có các chính để ổn định FDI, tiếp tục ưu việt hóa môi trường kinh doanh, cải thiện hơn nữa xúc tiến đầu tư nhằm tiếp tục tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc./.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc