Tình hình tài chính tiền tệ của Ucraina

3

Theo báo cáo tháng 01/2020 của Ngân hàng Quốc gia Ucraina (NBU), nước này phải thanh toán 9 tỷ USD (chiếm gần 10% GDP) cho các khoản nợ nước ngoài vào năm 2020. Các chuyên gia và nhà phân tích kinh tế Ucraina bày t quan ngại nếu Chính phủ không đưa ra các giải pháp thích hợp, Ucraina sẽ đối mặt với những vấn đề: (i) Gặp khó khăn trong thanh toán lương hưu, phúc lợi xã hội cũng như đầu tư cho lĩnh vực y tế và giáo dục; (ii) Ngành công nghiệp của Ucraina sẽ tiếp tục suy giảm vào năm 2020. Trên cơ sở này, một số khuyến nghị được đề xuất, cụ thể: (1) Chính phủ cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, trước tiên cần thông qua Luật “Về thị trường vốn” của Ucraina; (2) thành lập và tổ chức hoạt động “Tập đoàn phát triển Ucraina”, hiện hơn 100 quốc gia trên thế giới đã vận hành tập đoàn này, Ucraina chưa có tập đoàn tương tự.

Thị trường trái phiếu trong nước của Ucraina đã khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2020 tại phiên đấu giá vào ngày 22/01. Tổng nhu cầu đối với trái phiếu Ucraina đạt 13 tỷ UAH (541 triệu USD), gấp đôi lượng trái phiếu bán ra. S hấp dẫn của thị trường trái phiếu sẽ tiếp tục tăng khi Ngân hàng Quốc gia Ucraina dự kiến sẽ giảm lãi suất vào thời gian tới. Ngày 28/01, Bộ Tài chính Ucraina cho biết đã thu được 6,3 tỷ UAH (262 triệu USD) vào ngân sách nhà nước từ việc bán trái phiếu cho vay của Chính phủ. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ thời hạn 03 tháng được bán với tổng giá trị 525 triệu UAH, trái phiếu 01 năm có tổng giá trị là 1.148 triệu UAH; trái phiếu 02 năm có tổng giá trị là 912 triệu UAH; trái phiếu 07 năm có tổng giá trị là 3.704 triệu UAH. Trong đó, lãi trung bình của trái phiếu 07 năm là 10,15%, trái phiếu 02 năm là 9,91%, trái phiếu 01 năm là 9,86%.

Bên cạnh đó, trong tháng 02/2020 Ucraina đã phát hành trái phiếu Euro (Eurobond) trị giá 1,25 tỷ euro có thời hạn 10 năm với lãi suất thấp là 4,375%/năm. Thủ tướng O.Honcharuk cho biết trái phiếu lãi suất thấp này sẽ tiết kiệm cho Ucraina 2 triệu USD/ngày. Chính phủ hiện thời đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ và ngân sách nhà nước sẽ phải chi khoảng 484 tỷ UAH/năm (20 tỷ USD) vào năm 2020 để trả nợ công. Đó là lý do tại sao Ucraina quyết định thay thế các khoản nợ lớn bằng những khoản nợ nhỏ hơn nhiều./.

(ĐSQ Việt Nam tại Ucraina)