Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018

241

Ban Quản trị trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên báo cáo kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tham khảo.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây: Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018.