Tình hình đầu tư tại Ả-rập Xê-út 2018

92
ảnh minh họa

Theo báo cáo Tổng cục Đầu tư Ả-rập Xê-út  (SAGIA), trong năm 2018, tổng số dự án đầu tư được cấp phép tại Ả-rập Xê-út tăng 99% trong khi số lượng yêu cầu được mở rộng đầu tư tăng 100% so với năm 2017.

Lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất tại Ả-rập Xê-út là công nghệ thông tin và công nghệ mạng với mức tăng 200% về số lượng các dự án. Lĩnh vực dịch vụ khoa học, công nghệ, chuyên môn đứng vị trí thứ 2, tăng 115%, tiếp theo là thương mại bán buôn, bán lẻ tăng 103% và lĩnh vực sản xuất tăng 74%. Thời gian cấp giấy phép đầu tư mới giảm xuống còn 2,5 giờ, thời gian cho các dịch vụ điều chỉnh, sửa đổi còn 3 giờ. Mức độ hài lòng của các nhà đầu tư đạt tỷ lệ 94%.

SAGIA cho rằng mức tăng về số lượng dự án được cấp phép cũng như các yêu cầu mở rộng đầu tư trong năm 2018 phản ánh kết quả tích cực các chuyến thăm của Thái tử Mohammed Bin Salman tới hàng loạt các quốc gia trong thời gian qua nhằm giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của Ả-rập Xê-út hướng tới mục tiêu chiến lược tầm nhìn 2030. Tại các chuyến thăm này, Thái tử đã ký kết một số Thỏa thuận hợp tác quan trọng, xây dựng được hình ảnh mới về đất nước Ả-rập Xê-út  với môi trường cạnh tranh và nỗ lực phát triển kinh tế bớt phụ thuộc vào dầu mỏ.

SAIGIA đã tiến hành các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ đơn giản, tiết kiệm thời gian và tin cậy hơn thông qua việc thiết lập các kết nối với một số cơ quan Chính phủ, Bộ ngành như Quỹ Phát triển Công nghiệp Saudi, Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại và Đầu tư, Bộ các vấn đề đô thị và nông thôn, Cổng dịch vụ điện tử Meras, hỗ trợ truy cập tới dịch vụ điện tử (e-services) của hơn 40 cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ.

(Tin từ ĐSQVN tại Ả-rập Xê-út).