Tiêu dùng đang trở thành động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

11
ảnh minh hoa

Từ đầu năm 2019, các nhân tố như thu nhập bình quân của người dân tăng trưởng ổn định, kết hợp việc kỳ vọng thị trường được cải thiện đã giúp thị trường tiêu dùng của Trung Quốc tổng thể ổn định.

Theo đó, cơ cấu của thị trường tiêu dùng Trung Quốc tiếp tục được tối ưu hóa và nâng cấp, phương thức tiêu dùng không ngừng được đổi mới phát triển, chuyển đổi công năng giữa các lĩnh vực tiêu dùng cũ và mới vẫn phát triển ổn định, tiềm lực tiêu dùng của người dân tiếp tục được giải phóng.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán lẻ tiêu dùng xã hội đạt gần 1,3 ngàn tỷ NDT, tăng 8,0%, tiêu dùng trong nước tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Theo con số ước tính sơ bộ, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý I đạt 65,1%, cao hơn mức đóng góp từ tổng vốn tư bản cấu thành và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cộng lại.

(Nguồn: ĐSQVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc)