Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành Dệt may cần giữ vững vị trí tốp đầu thế giới

2

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.