Thủ tướng chỉ đạo công tác Thương vụ năm 2018

67
Hội nghị tham tán thương mại năm 2018.

Sáng ngày 7/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Tham tán Thương mại 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại trên cơ sở quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước,  Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2017. Hội nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác thương vụ cũng như tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Hội nghị lần này có sự tham dự của các Bộ ngành, Sở Công Thương các địa phương, các hiệp hội ngành hàng và đội ngũ các doanh nghiệp là các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước cùng các đồng chí Tham tán Thương mại của 63 khu vực thị trường.

Ba nhiệm vụ cụ thể cho công tác thương vụ

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương vai trò của các tham tán thương mại. Theo Thủ tướng, vấn đề khó nhất trong sản xuất ở nước ta hiện nay là thị trường. Chúng ta không lo về sản xuất, có những sản phẩm đã dư thừa. Vì vậy phải tìm thị trường mới để xuất khẩu. Và thương vụ phải làm nhiệm vụ quan trọng này.

Thủ tướng nhấn mạnh: Ngoại giao kinh tế là rất quan trọng để tìm thị trường. Cân bằng thương mại, hai bên cùng có lợi khi hội nhập là mục tiêu của Chính phủ. Đề cập những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thay đổi nhận thức, Chính phủ hành động thì thương vụ cũng phải phục vụ doanh nghiệp và người dân. Thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối và tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh xuất khẩu. Nhiệm vụ của các tham tán thương mại còn là kết nối kịp thời với các bộ ngành ở nước sở tại để xử lý các sự cố, vướng mắc phát sinh trong xuất nhập khẩu.

Thủ tướng khẳng định luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các thương vụ thông qua Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khác để xem “nước sở tại họ cần gì, loại sản phẩm nào, tiêu chuẩn làm sao…” để chúng ta có thị trường ổn định cho các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, lợi thế so sánh.

“Trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội thế giới có những chuyển biến nhanh, khó lường, kinh tế số, kinh tế công nghệ đã vươn lên mạnh mẽ, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với nhịp độ nhanh, đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi thương vụ phải chủ động, sáng tạo và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng đã đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể cho công tác thương vụ trong thời gian tới.

Thứ nhất là sự phục vụ. Chính phủ liêm chính, phục vụ, hành động thì thương vụ cũng phải phục vụ sự phát triển, phục vụ doanh nghiệp phát triển. Phải thực hiện tốt phương châm 10 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” bằng các việc làm cụ thể. Đó là quyết tâm hành động mạnh mẽ, không thụ động ngồi chờ doanh nghiệp đến “nhờ” giúp mà phải chủ động làm việc với các đối tác sở tại để có thông tin, can thiệp, hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần nhạy bén, kịp thời cung cấp thông tin, khuyến nghị chính sách về thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp, địa phương, thúc đẩy hàng Việt Nam thâm nhập bền vững vào thị trường nước sở tại. Kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành của nước sở tại để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. “Các đồng chí thương vụ cần lấy thành công của doanh nghiệp, của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam làm thước đo hiệu quả làm việc của mình”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Thứ hai, về cơ hội thị trường, nói đến thương vụ là nói đến thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa bỏ các khoảng cách, nhiều hướng kinh doanh mới xuất hiện, thị trường cần phải hiểu theo nghĩa rộng là nơi mang lại nguồn lực cho đất nước như dịch vụ, vốn, nhân lực, công nghệ, thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, năng lực sản xuất trong nước hiện rất lớn và vấn đề lo nhất là lo thị trường ổn định, chấp nhận sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Thương vụ cần tập trung đề xuất giải pháp tận dụng các ưu đãi thương mại tự do (FTA) để đưa hàng Việt Nam tiếp cận thị trường sở tại cũng như vận động các doanh nghiệp nước sở tại hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, khai thác các cơ hội, phòng tránh rủi ro; phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện FTA. Làm việc với các bộ, cơ quan quản lý thương mại của nước sở tại để hai bên thực hiện cảnh bảo sớm cho nhau những tranh chấp thương mại tiềm ẩn để có biện pháp xử lý, hạn chế thấp nhất các tranh chấp thương mại.

Thứ ba là tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của thương vụ – một cơ quan thành viên của Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể

Chương trình tổng thể của Hội nghị gồm 01 Phiên toàn thể diễn ra vào ngày 7/2, 2 phiên đối thoại với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 8/2, 2 Phiên đối thoại với Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương một số địa phương, Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam diễn ra trong thời gian kể từ ngày 8 đến hết ngày 27/2. Trong khuôn khổ chương trình tổng thể của Hội nghị, Đoàn các Tham tán tại 63 khu vực thị trường cũng sẽ có phiên làm việc tại một số tỉnh thành có lợi thế về nông lâm thủy sản để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, kết nối để tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả của Bộ Công Thương, đặc biệt là các cán bộ làm công tác thương vụ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, vai trò của các tham tán thương mại tại các cơ quan đại diện có ý nghĩa rất quan trọng.

“Trong thời gian qua, chúng ta đã thực sự hành động theo đúng phương châm ‘đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể’. Cùng tập thể các cơ quan đại diện, nhiều tham tán thương mại tại các địa bàn như Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand… đã nỗ lực không mệt mỏi để góp phần đưa con cá, con tôm, trái xoài, quả vú sữa, quả thanh long… của chúng ta vào được các thị trường nổi tiếng khắt khe”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh.

Hội nghị sẽ là dịp để cơ quan quản lý nhà nước rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược và chương trình hành động thúc đẩy xuất khẩu và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam tới các thị trường trên toàn thế giới, đánh giá hoạt động của các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời định hướng hoạt động của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài trong năm 2018 và các năm tiếp theo bám sát 9 nhóm nhiệm vụ của ngành Công Thương đề ra tại Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2018 ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 Chu Văn