Thông tư sửa đổi thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

51

Ngày 22/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT như sau:

Thứ nhất, gần 4000 mã HS tại Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng Thông tư 22/2016/TT-BCT bị bãi bỏ cụ thể: mã HS 61.09 – Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc dệt móc; mã 62.05 – Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai; mã 84.34 – Máy vắt sữa và chế biến sữa;…

Thứ hai, bãi bỏ Phụ lục III – Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II Thông tư 10/2019/TT-BCT.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2019.

Xem chi tiết Thông tư 10/2019/TT-BCT tại đây.