Thông tư quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

84
Ảnh minh họa

Ngày 09/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Cụ thể, đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và cơ quan, tổ chức có liên quan, việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu.

Thông tư này có hiệu lực từ 22/02/2019.

Toàn văn Thông tư xin tham khảo tại đây: Thông tư 01/2019/TT-BCT.