Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định chuẩn quốc gia về môi trường

18

Ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT, theo đó: Ngưng quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường – nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu… Quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn… Ngừng hiệu lực thi hành quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế lieu nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, quyết định lấy mẫu phế liệu nhập khẩu.
Trước đây, nhằm siết chặt quản lý nhập khẩu phế liệu để bảo đảm môi trường, ngày 29/10/2018, hai Thông tư 08 và 09/2018/TT-BTNMT đã được Bộ TN&MT ban hành có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản ánh, hai thông tư này gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Chỉ thị 27, cơ quan hải quan phải kiểm tra Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; hạn ngạch nhập khẩu còn; DN ký quỹ mới cho phép dỡ lô hàng xuống cảng. Vì vậy, trong trường hợp cơ quan hải quan không có chứng từ này, rất khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Thông tư 01/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/3/2019 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới.

Toàn văn Thông tư xin xem tại đây: thong-tu-01-2019-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong