Thông tư 18/2020/TT-BCT phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án diện mặt trời

23
Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Theo đó, công suất của một phần hoặc toàn bộ dự án có ngày vận hành thương mại trước 01/01/2021 thuộc tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW được áp dụng giá bán điện quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg. Cần lưu ý, diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án không quá 1,2 ha/01 MWp.

Bên cạnh đó, giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg đối với bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì bên bán điện và bên mua điện tự thỏa thuận về giá mua bán điện. Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/8/2020.

Xem chi tiết Thông tư 18/2020/TT-BCT tại đây: thong-tu-18-2020-hop-dong-mua-ban-dien-mau-du-an-dien-mat-troi