Thỏa thuận Mỹ – Trung thúc đẩy tăng trưởng

2
(AFP)

Từ 10 – 14/1/2020, Wall Street Journal đã tiến hành khảo sát đối với 71 nhà kinh tế học chuyên về kinh doanh, tài chính, họ cho rằng thỏa thuận Mỹ – Trung sẽ tiếp thêm động lực tăng trưởng cho năm 2020 và thúc đẩy cải thiện kinh doanh đầu tư.

Khảo sát cũng cho thấy hầu hết các nhà kinh tế mong đợi tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục chậm lại nhưng ổn định trong năm nay cũng như nhận định đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện trong năm 2020 khi căng thẳng thương mại giảm đi. 58% được khảo sát mong đợi đầu tư kinh doanh sẽ cải thiện ở một mức nào đó và 9% cho rằng sẽ cải thiện đáng kể. Các nhà kinh tế học cũng dự báo GDP của Mỹ sẽ tăng 1,9% trong giai đoạn từ quý 4/2019 đến quý 4/2020 so mới mức tăng GDP được dự báo của cả năm 2019 là 2,3%; tỷ lệ thất nghiệp 3,5% vào tháng 12/2019 sẽ tăng lên 3,6% vào tháng 12/2020 và việc làm mới dự kiến tăng chậm lại trong năm 2020.

Những người tham gia khảo sát đánh giá các chính sách và hành động của Tổng thống Trump đã có những tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ, tạo việc làm và thành công của thị trường chứng khoán Mỹ trong 3 năm qua. Lĩnh vực mà các nhà kinh tế học đánh giá thấp là thương mại với 81% đánh giá các chính sách và hành động của Trump là phần nào đó hoặc là rất tiêu cực.

Các nhà kinh tế học cũng cho rằng khả năng của một cuộc suy thoái trong năm nay đã giảm xuống mức 24% trong tháng 1, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2019. 30% số người được hỏi cho rằng cuộc suy thoái tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2021, 30% khác thì cho là năm 2022 và 14% tin là năm 2023.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)