Thỏa thuận Mỹ – Trung giai đoạn hai cần phải bao gồm các vấn đề chính sách công nghệ, trợ cấp, quy định đối với SOE

12
(AFP)

Ông Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung (USCBC) cho biết, chính sách công nghệ, trợ cấp công nghiệp và quy định của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nhà nước là ba lĩnh vực chính phải được giải quyết trong các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Bắc Kinh.

Mặc dù tán thành thỏa thuận giai đoạn một, tuy nhiên Chủ tịch USCBC Craig Allen cho báo chí biết, có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết mà các công ty của chúng tôi rất quan tâm, tất cả thuộc 03 nhóm vấn đề – chính sách công nghệ, trợ cấp và doanh nghiệp nhà nước.

Vấn đề đầu tiên và có lẽ là vấn đề khó khăn nhất, đó là chính sách công nghệ của Trung Quốc và quyết tâm của Bắc Kinh tiến tới thống trị về công nghệ, trong đó có một số ngành công nghiệp mới nổi như nêu trong chương trình Made in China 2025. Có rất nhiều chính sách liên quan của Trung Quốc không được đề cập ở Thỏa thuận giai đoạn 1, và chúng rất quan trọng đối với các công ty của chúng tôi.

 Vấn đề thứ hai, thỏa thuận giai đoạn một không đề cập đến các khoản trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc, Đảng Cộng sản hoặc các cơ quan công quyền cho các doanh nghiệp.

Nhóm vấn thứ ba, thuật ngữ doanh nghiệp nhà nước không thực sự được đề cập trong Thỏa thuận giai đoạn 1, những doanh nghiệp này đóng góp tới 40% GDP Trung Quốc, rất quan trọng đối với các công ty của chúng tôi, đặc biệt là các công ty cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc và cạnh tranh trong các ngành công nghiệp tương tự.

Do đó, đây là các vấn đề lớn cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán giai đoạn hai. Ngoài ra, ông Allen cũng đề cập những vấn đề khác trong các cuộc đàm phán tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc bao gồm phim ảnh, các trung tâm dữ liệu, các luồng dữ liệu xuyên biên giới và Luật chống độc quyền của Trung Quốc./.

( Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)