Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ dán xuất sang Hoa Kỳ

4

Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 31/12/2024.

Xem chi tiết tại đây: Thong tu 22.2019-TT-BCT