Trang chủ Tags Viet Nam

Tag: Viet Nam

Triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam được nâng từ Ổn định lên Tích cực

Ngày 9/5/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN) Fitch Ratings đã có thông cáo báo chí nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức Ổn định...

Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam năm 2017 của PWC

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế xin giới thiệu Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam năm 2017 của PriceWaterhouseCooper (Doing Business with Viet Nam 2017), tổng quan...