Trang chủ Tags Viện trợ nước ngoài vào Bangladesh

Tag: Viện trợ nước ngoài vào Bangladesh

Viện trợ nước ngoài vào Bangladesh tăng 9% trong vòng 5 tháng

Theo thống kê của Vụ Quan hệ kinh tế Bangladesh (ERD), trong 5 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại, viện trợ nước ngoài vào Bangladesh giảm 47% xuống...