Trang chủ Tags Slide hội thảo ERIA

Tag: Slide hội thảo ERIA

Hội thảo Nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Một số hàm ý chính sách cho phát...

Ban Quản trị Trang NGKT xin gửi tới các thành viên các bài trình bày tại Hội thảo Nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Một số...