Trang chủ Tags Quy hoạch Điện lực quốc gia

Tag: Quy hoạch Điện lực quốc gia

Quyết định 1264/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

Ngày 01/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1264/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ...